EU Funding

Table of Contents

Istraživanje i razvoj mape korisničkog putovanja (Customer Journey Mapping Platforma)

Naziv projekta: Istraživanje i razvoj mape korisničkog putovanja (Customer Journey Mapping Platforma)

Projekt je proveden u suradnji sa stručnjacima Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta u Zagrebu, odnosno sa znanstvenicom dr.sc. Andrijanom Mušura Gabor koja je prepoznata kao stručnjak u području potrošačke psihologije, poslovnog i financijskog odlučivanja te praktične primjene bihevioralnih znanosti.

Projekt je usmjeren na dokumentiranje svih dodirnih točaka koje kupac ima s određenim proizvodom ili uslugom pri čemu mapping služi kao vizualni element i pridonosi boljem razumijevanju kupca.

Provedba ovog projekta je jedan od koraka za siguran izlazak na međunarodna tržišta i jačanje konkurentnosti na domaćem tržištu.

Kratki opis projekta:

Kroz protekle uspješno odrađene projekte, spoznali smo važnost kreacije učinkovite mape putovanja korisnika (na engl. jeziku – Customer Journey Mapping, kratica: CJM). CJM je zapravo dokumentarno-vizualni prikaz procesa kroz koji kupac (proizvoda) ili korisnik (usluge) prolazi kako bi postigao cilj. Pomoću mape putovanja bolje razumijemo motivaciju, potrebe i želje korisnika. Ono što je novo u svijetu istraživanja tržišta jest mogućnost provođenja više manjih, ali ciljanih ad hoc istraživanja, čije brze rezultate klijenti mogu lako implementirati u svom slijedećem koraku ili poslovnoj odluci.

Ciljevi projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 100.000,00 HRK
Iznos EU potpore: 70.000,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 25.06.2021. – 23.09.2021.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Kontakt za više informacija: Marin Mrša; info@peekator.com

Više informacija o strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/
Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Peekator d.o.o.

Razvoj i validacija mjernog instrumenta za mjerenje aktivatora korisničkog iskustva

Naziv projekta: Razvoj i validacija mjernog instrumenta za mjerenje aktivatora korisničkog iskustva

Projekt je proveden u suradnji sa stručnjacima Zagrebačke škole ekonomije i menadžmenta u Zagrebu, odnosno sa znanstvenicom dr.sc. Andrijanom Mušura Gabor koja je prepoznata kao stručnjak u području potrošačke psihologije, poslovnog i financijskog odlučivanja te praktične primjene bihevioralnih znanosti.

Projekt je usmjeren na istraživanje i poboljšanje novog inovativnog metodološkog pristupa ispitivanja i opservacije kupaca kroz CX Aktivatore.

Provedba ovog projekta je jedan od koraka za siguran izlazak na međunarodna tržišta i jačanje konkurentnosti na domaćem tržištu.

Kratki opis projekta:

Ovaj projekt proveden je sa svrhom sastavljanja mjernog instrumenta za mjerenje razine CX aktivatora koji služe dubljem razumijevanju potrošačkog ponašanja. Na temelju znanstvene literature i kvalitativnih istraživanja sastavljen je upitnik, koji je zatim prošao fazu znanstvene validacije i inicijalnog testiranja. Ne temelju toga oblikovan je mjerni instrument na hrvatskom i na engleskom jeziku za mjerenje razine CX aktivatora za različita tržišta.

Ciljevi projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 73.000,00 HRK
Iznos EU potpore: 51.100,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 14.04.2020. – 13.07.2020.
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Kontakt za više informacija: Marin Mrša; info@peekator.com

Više informacija o strukturnim fondovima: https://strukturnifondovi.hr/
Više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.: https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost Peekator d.o.o.